Drugi sastanak povodom Nacrta predloga za finansiranje sporta iz budžeta opštine Sokobanja

U prostorijama opštine Sokobanja, 29. marta 2016. godine, u 11 sati, počeo je sastanak sa sokobanjskim sportskim klubovima povodom Nacrta predloga za finansiranje programa/projekata u oblasti sporta iz budžeta opštine Sokobanja u 2016. godini. Sastanak je vodio Dimitrije Lukić, predsednik opštine Sokobanja. Zoran Šujica, predsednik Komisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za finansiranje potreba u oblasti sporta u opštini Sokobanja, izneo je novi Nacrt predloga, nakon čega je krenula debata, koja je trajala dva i po sata. Odlučeno je da se pod hitno donese akt o izboru programa/projekata, koji će biti konačan i koji će biti objavljen na internet prezentaciji opštine i u lokalnim medijima.
Posle objavljivanja akta o izboru programa/projekata sklapa se ugovor sa podnosiocima zahteva.
Ukoliko se podnosilac ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 8 dana od obaveštenja da mu je zahtev odobren, smatraće se da je odustao od zahteva. Sastavni deo Ugovora je revidirani finansijski plan u skladu sa opredeljenim sredstvima.